Asociația Socius a luat ființă în anul 2002 ca platformă dedicată aplicării principiilor dezvoltării comunitare sustenabile în zonele urbane și rurale din regiunea NordEst. Abordarea academică aprofundată, dublată de experiența colabării internaționale extinse reclamă și pilonul acțiunii directe. Aceasta se poate face:

  1. prin informarea factorilor de decizie administrativă cu privire la principiile și valorile care trebuie să ghideze astăzi dezvoltarea oricărei comunități;
  2. prin acțiuni și măsuri capabile să întărească spiritul comunitar acolo unde el există, sau să îi sprijine apariția acolo unde nu există deocamdată, adică în special în spațiul urban;
  3. prin identificarea liniilor de dezvoltare organică a fiecărei comunități, ca rezultat al unor analize și cercetări sociologice dar nu numai;
  4. prin implementarea unor proiecte de dezvoltare și de intervenție în măsură să catalizeze atingerea obiectivelor fundamentale;
  5. prin stabilirea unor intervale generoase de timp pentru apariția unor schimbări de profunzime;
  6. prin depășirea capcanei prin care ciclurile de dezvoltare sunt suprapuse ciclurilor electorale.

 

Dacă în intervalul 2007-2013 ceea ce a prevalat au fost proiectele de cercetare finanțate internațional, interesul pentru perioada următorului exercițiu bugetar european (2014-2020) se va concentra pe implementarea de proiecte dedicate dezvoltării rurale. Pentru că este nevoie de concentrare zonală în vederea creșterii impactului activităților, vor fi avute în vedere cu precădere oportunitățile existente pentru localități din aria acoperită de Grupul de Acțiune Locală “Valea Prutului”.